buluh-tumpatDipercayai bolih membuat pemakainya kebal jika tahu akan caranya.

Advertisements