Aked Merah dikatakan sesuai digantikan atrau sebagai alternatif  jika batu delima merah tidak mapu dimiliki.Ini berdasarkan kepada kepercayaan tentang kesesuaian batu permata dengan tarikh lahir seseorang .