Dikalangan masyarakat Jawa teras setigi amat popular kerana dikatakan mempunyai khasiat yang ampuh,mereka mengelarnya kayu langka iaitu sukar untuk mendapatkannya.Diantara khasiatnya adalah sebagai pendinding diri,ketahanan kulit,murah rezeki,wibawa diri dan kekuatan diri.setigi

Advertisements