Tombak milik seorang teman yang ingin memaharkannya.Ianya jenis tombak lama dan telah diberikan hiasan baru pada hulunya

Advertisements