Logo/lambang bujur lima tulisan khat,adakah sesiapa yang tahu akan maksud lambang ini dan apakah maananya