Salam kepada pengunjung Blog Karimon,soalan ini suka saya tujukan kepada saudara Waliqudus untuk memberikan maklumat kepada kita mengenai kayu Tas dan Penunduk dalam erti yang sebenar dan dalam kategori yang betul.Sering terdapat kekeliruan tentang kegunaan tas dan penunduk.Pada mana satukah yang boleh digunakan perkataan tas dan penunduk.Sebagai contoh kayu penunduk kuning,adakah perkataan penunduk atau tas boleh kita gunakan pada kayu kuning itu dan ini juga serupa dengan tas merah dan lain2.Sering disebut:-

Tas kuning apakah perkataan yang betul diawalnya tas atau penununduk begitulah seterusnya pada yang merah,yang putih dan lain2.Apakah perbezaan perkataan Tas dan Penunduk?Diminta saudara Waliqudus menyenaraikan jenis2 kayu dengan ayat sebutan yang betul agar kita mempunyai satu standard sebutan yang boleh diguna pakai untuk semua.Sebab ada waktunya orang menyebut penunduk kuning dan ada kalanya Tas kuning.Jadi bantuan saudara Waliqudus dapat mengelakkan kekeliruan ini.Wassalam