Gua Masjid dimana ianya digunakan sebagai tempat untuk bersembahyang dan gua ini memberi misterinya yang tersendiri.