Batu bersurat ini berada hampir dipuncak Gunung Ledang.Tulisannya kurang jelas  dan bahasa yang digunakan mungkin adalah bahasa kawi/Tentang sejarah batu ini rasanya elok TS kita yang menveritakannya.