Tasbih 3 jenis kayu yang menjadi fosil ini milik TS iaitu dari jenis kayu Abanuh,Pine Cypress dan kayu Lus.Setiap diantara kayu ini mempunyai kehebatannya yang tersendiri.