Sebahagian daripada isi kandungan buku MM 1 yang membicarakan jenis2 geliga