Pemberian dari Abang Shah iaitu 1.Tabasheer dari Kelantan 2.Nibung jadi batu 3.Teras kelor jadi Batu 4.Kayu tembusu jadi batu 5.Graham Gajah.Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada abang Shah di atas pemberian cenderahati dari beliau.