Ini lah sebahagian diantara koleksi Buhur dan kemian milik saya.Buhur diperolehi daripada beberapa buah negara di timor tengah seperti Yaman,Oman,Iraq dan Qatar.Sementera kemian pula adalah dari jenis kemian putih,kelulut,Merz,Merah,Bunian,Madu dan beberapa jenis yang lain.