Satu lagi jenis kayu/teras yang amat kurang dikenali atau diketahui oleh orang ramai.Sesunguhnya anugerah alam pada manusia tiada terhingga banyaknya,cuma ianya dapat difahami dan dimanfaatkan oleh mereka yang mengetahui akan rahsia yang terkandung didalamnya.Teras kayu sedarah ini dipercayai mempunyai khasiatnya yang tersendiri sesuai dengan namanya.Menurut kepercayaan cirinya lebih kepada ikatan persaudaraan iaitu disenangi dan mempunyai kewibawaan diri ibarat ikatan persaudaraan.(Gambar adalah ehsan dari saudara waliqudus.)

Advertisements