Sesuatu yang agak baru dikenali oleh saya di semenanjung ini dan mungkin bagi masyarakat di Borneo ianya bukanlah sesuatu yang asing atau ganjil bagi yang mengetahuinya.Kayu ini dinamakan kayu penunduk dayak.Kegunaannya adalah bagi menawarkan atau melindungi diri dari sengatan binatang yang berbisa semasa berada di hutan.Cara pengunaannya pula ialah dengan meminum air rendaman kayu ini sebelum memasuki hutan.