Dikalangan kaum pribumi Dayak kayu jenis Fatamat dikatakan berkhasiat untuk memotong khasiat sesuatu barang dan mengenakan orang.terdapat dua jenis kayu iaitu laki dan betina.Yang betina digunakan untuk mengena sementara yang laki pula untuk mengubat atau memulihkan.