Dacing Timbang ini adalah milik seorang teman dan dikategorikan sebagai salah satu barang antik.Dacing ini digunakan bagi menimbang emas dan diperbuat di negara Britain.Logo syarikat agak pudar,yang jelas hanyalah beberapa tulisan yang mungkin “hillt”Harga yang diminta adalah sebanyak RM1500.00

Advertisements