Kayu rukem pemberian abang Suhaimi dari Singapura.Kayu rukem dipercayai mempunyai khasiat untuk menjaga rumah penolak sihir,Keselamatan, anti daya negatif dan keteguhan