Sebahagian dari permata yang diperolehi dari expedisi tersebut dan sebahagiannya adalah fosil.salah satu gambar lain adalah mendapat tiram yang berusia 5000 tahun didalam sebuah sungai.