Salah satu daripada yang diburu olih peminat barang mistik ialah geliga lipan.Mereka mempercayai geliga lipan mempunyai kelebihan

membuat pemakainya dapat melihat barang yang terlindung.glipan-3

Advertisements